Điều Khoản và Điều Kiện của QH88

Mục Đích và Phạm Vi

Mục Đích

Điều Khoản và Điều Kiện (sau đây gọi tắt là “Điều Khoản“) được thiết lập nhằm xác định quyền và nghĩa vụ của người chơi khi sử dụng dịch vụ của QH88. Mục tiêu chính là tạo ra một môi trường trò chơi trực tuyến an toàn, minh bạch và công bằng.

Điều khoản dịch vụ sử dụng QH88
Điều khoản dịch vụ sử dụng QH88

Phạm Vi

Điều Khoản áp dụng cho tất cả các người chơi và tổ chức sử dụng dịch vụ của QH88, bao gồm cả trang web, ứng dụng di động và mọi nền tảng khác mà QH88 cung cấp.

Quyền Lợi và Trách Nhiệm của Người Chơi

Tuân Thủ Quy Định

 • Người Chơi phải tuân thủ mọi quy định và điều kiện được QH88 thiết lập.
 • Bao gồm cả quy định về tuổi tác, hạn chế địa lý và quy định về hành vi và đạo đức.

Cung Cấp Thông Tin Chính Xác

 • Người Chơi cam kết cung cấp thông tin cá nhân chính xác và cập nhật.
 • Thông tin không chính xác có thể dẫn đến hậu quả không mong muốn.

Bảo Mật Tài Khoản

 • Người Chơi phải tự chịu trách nhiệm về bảo mật tài khoản và thông tin cá nhân.
 • Không chia sẻ thông tin đăng nhập với bất kỳ ai khác và thông báo ngay cho QH88 về bất kỳ hoạt động nào không được ủy quyền.

Quyền và Nghĩa Vụ của QH88

điều khoản sử dụng quyền lợi
điều khoản sử dụng quyền lợi

Cung Cấp Dịch Vụ Chất Lượng

 • QH88 cam kết cung cấp Dịch Vụ với chất lượng tốt nhất có thể.
 • Bảo đảm tính ổn định và an toàn của hệ thống.

Quyền Thay Đổi và Ngừng Dịch Vụ

 • QH88 có quyền thay đổi hoặc ngừng cung cấp Dịch Vụ mà không cần thông báo trước.
 • Tuy nhiên, QH88 sẽ thông báo trước về các thay đổi quan trọng hoặc ngừng cung cấp Dịch Vụ.

Miễn Trừ Trách Nhiệm

 • QH88 không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng Dịch Vụ ngoại trừ trong trường hợp có sự cố có nguồn gốc từ QH88.

Kết luận

Điều Khoản và Điều Kiện của QH88 được thiết lập để đảm bảo sự công bằng và minh bạch trong việc sử dụng Dịch Vụ. Việc tuân thủ Điều Khoản này là rất quan trọng để đảm bảo một trải nghiệm trò chơi trực tuyến an toàn và tích cực cho tất cả các Người Chơi.